Dariusz Milczarek na tle obrazów na wystawie pokonkursowej w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy

I miejsce w konkursie im. Leona Wyczółkowskiego

 

11.09-19.10.2019

 

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże – do pierwszego etapu zgłosiło się 487 autorów, przedstawiając 1222 obrazy. Jury w składzie: prof. Aleksandra Simińska – przewodnicząca, prof. Wojciech Cieśniewski, dr Katarzyna Makieła-Organisty, dr hab. Michał Misiak, prof. Kazimierz Rochecki przyznało trzy nagrody główne oraz pięć wyróżnień.

Obrazy Dariusza Milczarka na wystawie pokonkursowej w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy
Obrazy Dariusza Milczarka na wystawie pokonkursowej w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy
Dariusz Milczarek udziela wywiadu

Malarstwo jest dla mnie sposobem życia, sposobem wyrazu i wypowiadania się o tym co mnie otacza, w pozawerbalny sposób.

 

Dariusz Milczarek

Obraz Cień I Dariusza Milczarka przykuwa uwagę swą harmonią i blaskiem. (…) Kompozycję kształtują tytułowe długie cienie, skontrastowane ze światłem ostrego słońca. Zyskują metaforyczną wymowę, odnoszącą się chociażby do mitu jaskini Platona, który stanowi podstawę zachodniej teorii poznania. W tym kontekście postrzegać można sytuację przedstawionej na płótnie postaci, będącej wizerunkiem współczesnego człowieka.

Ogłoszenie werdyktu jury w konkursie im. Leona Wyczółkowkiego.

Widzimy ją przed czerwoną płaszczyzną, w którą zdaje się wkraczać niejako do innej rzeczywistości. Wokół panuje cisza, spokój, a zatrzymany w kadrze czas kieruje myśl w stronę pytań metafizycznych. Obraz skłania ku refleksji nad wiecznością, odsyła w nieskończoność.  (…)

fragment uzasadnienia Jury

Obraz "Cień I", tempera żółtkowa na płótnie, 120x160 cm, z cyklu "międzyprzestrzeń", abstrakcyjne cienie na ścianie, mężczyzna stojący tyłem
Plakat na ścianie Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy z obrazem "Cień I"
Plakat z obrazem "Cień I" wystawy pokonkursowej w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy
Obrazy Dariusza Milczarka na wystawie pokonkursowej w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy
Dariusz Milczarek odbiera nagrodę w konkursie im. Leona Wyczółkowkiego.
Mężczyzna ogląda obrazy Dariusza Milczarka na wystawie pokonkursowej w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy

Autor fotografii: Kinga Trzepla