Obrazy i obiekty wykonane w ramach stypendium "Międzyprzestrzeń"

Międzyprzestrzeń

 

2018

 

Założeniem projektu było namalowanie serii 10 obrazów w technice tempery żółtkowej na płótnie, oraz wykonanie 4 obiektów nawiązujących do prac malarskich. Codzienność otoczenia, chwilowość zjawisk, zmienność, są głównymi tematami moich prac. Mocne kontrasty światłocieniowe, kolor, poszukiwanie granicy, pomiędzy tym co rozpoznawalne, realistyczne, a tym co nieoczywiste stanowią podstawowe zagadnienia podejmowanych przeze mnie problemów malarskich.

 

Namalowany cień pojawiający się spoza przestrzeni obrazu jest jednym z wątków na którym aktualnie się koncentruję. Ta „nieobecna” obecność obiektu w obrazie malarskim zapoczątkowała moje zainteresowanie strefą znajdującą się przed obrazem. Powyżej opisane spostrzeżenia skłoniły mnie do rozwinięcia, oraz poszerzenia moich działań malarskich, o wykonanie obiektów przestrzennych.

Stypendium sfinansowane ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Obiekty korespondują z dwuwymiarowymi pracami malarskimi poprzez zaczerpnięte kształty z obrazów, odpowiednio podświetlone rzucają cienie. Cień zostaje ukazany w trzech wersjach, pierwsza to cień namalowany, druga to cień – obiekt, oraz trzecia to cień który tworzy się z podświetlonego cienia – obiektu.

Obraz "Cień II" i obiekty wykonane w ramach stypendium "Międzyprzestrzeń"
Obrazy wykonane w ramach stypendium "Międzyprzestrzeń"

Obrazy

Obraz "Cień VIII", z cyklu "międzyprzestrzeń", abstrakcyjne cienie na ścianie tramwaju, miasto

Cień VIII

90 x 120 cm

tempera żółtkowa na płótnie

2018

Obraz "Cień IX", z cyklu "międzyprzestrzeń", abstrakcyjne cienie na ścianie, miasto

Cień IX

190 x 120 cm

tempera żółtkowa na płótnie

2018

Obraz "Cień V", z cyklu "międzyprzestrzeń", sylwetki ludzi we wnętrzu tramwaju

Cień V

90 x 120 cm

tempera żółtkowa na płótnie

2018

Obraz "Cień I", tempera żółtkowa na płótnie, 120x160 cm, z cyklu "międzyprzestrzeń", abstrakcyjne cienie na ścianie, mężczyzna stojący tyłem

Cień I

120 × 160 cm

tempera żółtkowa na płótnie

2018

Obraz "Cień II", tempera żółtkowa na płótnie, 120x140 cm, abstrakcyjne cienie na oknie pociągu, z cyklu "międzyprzestrzeń", abstrakcja geometryczna

Cień II

120 × 140 cm

tempera żółtkowa na płótnie

2018

Obraz "Cień III", tempera żółtkowa na płótnie, 120x120 cm, abstrakcyjne cienie na oknie pociągu, z cyklu "międzyprzestrzeń", abstrakcja geometryczna

Cień III

120 x 120

tempera żółtkowa na płótnie

2018

Obraz "Cień IV",abstrakcyjne cienie postaci na ścianie, z cyklu "międzyprzestrzeń

Cień IV

120 x 180 cm

tempera żółtkowa na płótnie

2018

Obraz "Pomiędzy V", z cyklu "międzyprzestrzeń", postać mężczyzny stojącego tyłem w mocnym kontrastowym świetle, obraz figuratywny

Pomiędzy V

100 x 100 cm

tempera żółtkowa na płótnie

2018

Obiekty wykonane w ramach stypendium "Międzyprzestrzeń"

Obrazy

Obiekt wykonany w ramach stypendium "Międzyprzestrzeń"

Cień II A

120 x 100 x 30 cm

akryl na sklejce

2018

Obiekt wykonany w ramach stypendium "Międzyprzestrzeń"

Cień III A

120 x 100 x 0,6 cm

akryl na sklejce

2018

Obiekt wykonany w ramach stypendium "Międzyprzestrzeń"

Cień V A

90 x 100 x 0,6 cm

akryl na sklejce

2018

Obiekt wykonany w ramach stypendium "Międzyprzestrzeń"

Pomiędzy A

180 x 60 x 0,6 cm

akryl na sklejce

2018